Obliczanie długości i szerokości pokrycia dachówkami

Obliczanie długości i szerokości pokrycia dachówkami:

tmpbd67-1Obliczanie długości i szerokości pokrycia dachówkami zakładkowymi.

Dachówki zakładkowe są pokryciem układanym na zakład określony fabrycznie wymiarami zamków. Zamki te mają celowo dobrane luzy umożliwiające przesuwanie się dachówek względem siebie, co pozwala niwelować nierówności dachu powstałe przed i po ułożeniu dachówek. Dzięki temu dachówki doskonale znoszą stale występujące na dachu zmienne obciążenia od wiatru i śniegu. W trakcie rozmierzania dachu należy posługiwać się średnimi wymiarami rozstawu łat zalecanego przez producenta, umożliwia to pracę pokrycia (zsuwanie i rozsuwanie się dachówek).

tmpbd67-2Określanie szerokości i długości pokrycia z dachówek przesuwnych.

nachylenie dachu zakładka odstęp łat
[kąt] [%] [cm] [cm]
< 22°

≥22°

> 30°

<40.4

≥ 40,4

> 57,7

10,0-10,8

8,5-10,8

7,5-10,8

32,0-31,2

33,5-31,2

34,5-31.2

Dachówki przesuwne mają szerokość pokrycia wynoszącą około 30 cm. W dopasowaniu szerokości pokrycia do szerokości konstrukcji dachu pomocna będzie dachówka połówkowa, której szerokość pokrycia wynosi 15 cm. Zamki boczne umożliwiają wzajemne przesuwanie dachówek w granicach 2 – 3 mm, co pozwala na dokładne dopasowanie pokrycia do konstrukcji dachu. Zaletą dachówek przesuwnych jest możliwość doboru rozstawu łat z określonego przez producenta przedziału (np. 31,2 – 34,5 cm). Długość pokrycia (równa rozstawowi łat) jest różnicą pomiędzy długością dachówki a zakładką.