Keramzyt – wyroby

tmp4aa7-1Wyroby z keramzytu:
a)    pustaki do ścian konstrukcyjnych
b)    bloczki do ścian fundamentowych
c)    pustaki do ścian działowych
d)    kształtki nadprożowe U – do stosowania nad otworami do 3,3 m rozpiętości
e)    pustaki stropowe Teriva (rozpiętość stropów do 7.2 m)

Keramzyt jest lekkim kruszywem ceramicznym, otrzymywanym przez wypalenie łatwo topliwych, pęczniejących glin, bez domieszki jakichkolwiek substancji szkodliwych. Wypalanie keramzytu odbywa się w piecach obrotowych w temperaturze 1100-1300°C, po uprzednim mechanicznym rozdrobnieniu gliny na małe frakcje. Po wypaleniu, ziarna keramzytu przyjmują kształt kulisty, a na ich powierzchni wytwarza się charakterystyczna spieczona powłoka koloru ceglastego o grubości 0,5-1 mm. Posortowaniu keramzyt jest dostępny w następujących frakcjach:
– frakcja 0-4 mm – (ciężar objętościowy 425-575 kg/m³),
–  frakcja 2-4 mm (ciężar objętościowy 332-449 kg/m³),
– frakcja 4-8 mm – (ciężar objętościowy 280-380 kg/m³),
–  frakcja 4-10 mm (ciężar objętościowy 270-370kg/m³),
–  frakcja 8-20 mm (ciężar objętościowy-230-310kg/m³)
– frakcja 10-20 mm (ciężar objętościowy 230-310kg/m³).

Zalety keramzytu:
•    Charakteryzuje się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej co sprawia, że można wykorzystywać go do wykonywania elementów o wysokiej izolacyjności – ściana z keramzytu o grubości 15 cm izoluje w równym stopniu co ściana z cegły o grubości 0,5 m.
•    Dobrze kumuluje ciepło, dzięki czemu ściana z keramzytu potrafi utrzymać ciepło dłużej niż ściany z innych materiałów budowlanych.
•    Jest czterokrotnie lżejszy od kruszyw naturalnych, a pomimo swej lekkości (ciężar keramzytu wynosi 0,65-0,30 kg/dm3) jest bardzo wytrzymały na ściskanie.
•    Jest niepalny – elementy budowlane z keramzytu posiadają najwyższą klasę odporności ogniowej (klasa A).
•    Struktura keramzytu zapewnia ścianom wysoką dzwiękochłonność, co przekłada się na wysoki komfort mieszkania.