System budowy ścian z bloków keramzytowych

Na system budowlany oparty na keramzycie składają się następujące wyroby budowlane:

•    Keramzyt luzem frakcji 10-20 mm, stosowany jako podsypka pod płytę podłogową oraz jako zasyp ścian fundamentowych, który zmniejsza napór zasypu wokół budynku na ściany fundamentowe i zapobiega ich przemarzaniu.

•    Bloczki fundamentowe wykonane z mieszanki keramzytu frakcji 0-10 mm, piasku i cementu.

•    Pustaki keramzytobetonowe o szerokości 36,5 cm wykonywane z mieszanki keramzytu frakcji 4-10 mm i cementu, przeznaczone do wznoszenia ścian zewnętrznych do wysokości 3 kondygnacji.

•    Pustaki keramzytobetonowe do wykonywania ścian działowych.

•    Kształtki U o szerokości 36,5 cm, pełniące rolę szalunku traconego do wykonywania nadproży otworów okiennych i drzwiowych.

•    Pustaki stropowe do stropów gęstożebrowych typu Teriva (rozpiętość stropów do 7,2 m).

•    Pustaki systemów kominowych z kanałem wentylacyjnym i bez oraz wieloprzewodowe pustaki wentylacyjne.