Kolom-balk structuur

tmp5019-2Een voorbeeld van een eigentijdse kolommenstructuur.

Door framegebouwen te ontwerpen op een regelmatig modulair gaas, kunt u de structuur aanzienlijk vereenvoudigen en het aantal kolommen in de muren beperken tot de knooppunten van dit gaas.

Een dergelijke structuur wordt vaak blootgelegd in het project door zichtbare kolommen en zichtbare balken achter te laten.

De gepresenteerde oplossing van de kolombalkconstructie heeft afzonderlijke elementen die aan beide zijden zijn verbonden door middel van klemmen:

• Dubbele kolommen omsluiten de liggers of vice versa – de dubbele balk van het bindmiddel bedekt de kolommen.

• De kolommen worden verstijfd met de plafondbalken eromheen, loodrecht op de bindmiddelen die ze ondersteunen.

• Kruisschoren voorkomen dat horizontale winddruk op de constructie inwerkt.