Kolom-liggerwanden, deel 2

tmp21ae-1Details van de voegen van de vakwerkmuren.

Details straalverbinding, stichtingen, van kolommen en schoren in axonometrisch perspectief en in horizontale en verticale projecties worden weergegeven in de bovenstaande tekening, terwijl de onderstaande figuur de verbindingen van elementen langs hun lengte en onder een hoek toont.

tmp2418-1Details van vierkante houtverbindingen: een) op de lengte, b) schuin.

Het skelet van een kolom-liggerwand is gevuld met verschillende materialen, afhankelijk van het doel van het gebouw. Na rysunku przedstawiono szczegóły wypełnienia szkieletu murem ceglanym, dergelijke muren worden vakwerkmuren genoemd. Om te voorkomen dat stenen uit de muur vallen, Meestal worden driehoekige lamellen aan de palen bevestigd, die in de uitsnijdingen van de stenen gaan. Om de vereiste warmteoverdrachtscoëfficiënt k te verkrijgen, deze muren moeten extra worden geïsoleerd met andere materialen.

tmp8d5a-1Horizontale doorsneden van kolom-liggerwanden: een) baksteenvulling verbonden met de kolom door middel van houten latten, b) baksteenvulling geïsoleerd met planken aan de binnenzijde (of op hout gebaseerde materialen) bedekt met gips op een riet, c) dubbelzijdige boordstoffering en zaagselvulling, d) buitenlaag van spaancementplaten gepleisterd met een binnenlaag van materialen op houtbasis en thermische isolatie, bijv.. gemaakt van minerale wol; 1 - steen, 2 - strip, 3 - spijker, 4 - gips, 5 - papa, 6 - gaas, 7 - planken, 8 - gips op een riet, 9 - kloof, 10 - zaagsel of minerale wol, 11 - spaancementplaten, 12 - minerale wol, 13 - panelen op houtbasis.

De afstand tussen de kolommen moet worden aangepast aan de afmetingen en het type vulmateriaal, bijv.. bakstenen, panelen gebruikt voor bekleding, vullingen etc..

In plaats van een baksteenvulling kan het kozijn aan beide zijden worden bekleed met planken of planken van verschillende materialen, en vul de ruimte tussen de planken met isolatiemateriaal. In figuur c, Er worden twee voorbeelden getoond, waarin zaagsel en minerale wol het isolatiemateriaal zijn. Aan zaagsel moet worden toegevoegd 10% ongebluste kalk (bij gewicht) ter bescherming tegen ongedierte.