Doorlopende fundering, deel 2

tmp7d7a-1Fundering van de fundering: een) soorten betonnen banken, b) soorten banken van gewapend beton, c) asymmetrische bank die wordt gebruikt door het gebouw van de buurman, d) symmetrische bank van gewapend beton.

Betonnen funderingen worden gemaakt met de doorsneden getoond in de tekening. De bankbreedte b = a + 2s moet als zodanig worden beschouwd, dat in het beton van de voet aan de onderkant geen trekspanningen groter zijn dan de toelaatbare spanningen Rbz voor de aangenomen betonklasse. In plaats van de rechthoekige doorsnede worden de gebogen secties gebruikt, voornamelijk uit besparingsredenen. De hoogte van de bank aan de uiteinden van de console mag niet minder zijn dan 15 cm.

De breedte van de bank aan de voet van de keldermuur moet twee offsets groter zijn dan de wanddikte. Dit vergemakkelijkt de juiste plaatsing van de muur in het plan in het geval van, of er wat maatafwijkingen waren bij het maken van de banken. Aangenomen wordt dat de breedte van de schouder binnen is 5-10 cm.

Bankjes van gewapend beton kunnen met veel grotere breedtes worden gemaakt, om hoge lasten over te brengen op grond met een laag draagvermogen. Afmetingen banken van gewapend beton (breedte en hoogte) wordt aangenomen volgens de regels voor het dimensioneren van gewapend beton en de voorwaarden van draagvermogen en gebruik, d.w.z.. draagvermogen van de funderingsconstructie, draagvermogen van de bodem, funderingsverzakking, de helling van het gebouw bij ongelijke zetting.