Zolder met een verzonken bakstenen knieschijf

tmpf2c-1Aanpassing voor woondoeleinden van een lage zolder met een gemetselde interne kniemuur.

Aanpassing voor woondoeleinden van een lage zolder met een murate ter hoogte van de plafondrand, dwingt de noodzaak om de kniewand naar binnen te trekken.

Het is voordelig om de isolatie langs het plafond en de kniewand aan te brengen, omdat de zo ontstane niet-geïsoleerde luchtruimte de zolder in de zomer beschermt tegen oververhitting en de ventilatie van de geïsoleerde dakhellingen vergemakkelijkt. Het is belangrijk om de continuïteit van thermische isolatie en ventilatie tussen de monding van de muuropening en de dakhelling te behouden. Ingetrokken, de gemetselde elleboogwand moet loodrecht op de spreidingsrichting van het ribbenplafond rusten. In een situatie waarin het plafond parallel aan de dakrand wordt uitgerekt, in plaats van een bakstenen muur, Er moet een lichte muur op een houten of metalen frame worden gebruikt, met gipskarton ommanteling.