Opstelling van palen onder muren en kolommen, deel 2

Onder excentrisch belaste voeten wordt het paalsysteem aangepast aan de positie van de resulterende krachten of is de ongelijke belasting van individuele rijen palen toegestaan.

De volgende regels moeten in acht worden genomen bij het ontwerpen van funderingen en stripfunderingen op palen:
een) de afstand tussen de assen van de palen moet zijn 3,5 d (d - paaldiameter),

b) de voeten en banken die op de stelten rusten moeten stijf zijn, zodat de last gelijkmatig op de afzonderlijke palen wordt overgebracht,
c) Er moet rekening worden gehouden met paaluitvoeringstoleranties (afwijkingen kunnen zijn 5-10 cm),
d) de koppen van houten palen moeten tot op een diepte in het beton van de fundering worden ingebed 30-60 cm, de koppen moeten lichtjes uitgehouwen zijn, en rond de omtrek van het hoofd moet versterking worden gemaakt van windingen en langsstaven,
e) de koppen van gewapende betonnen palen moeten in het beton worden ingebed 10-15 cm, en de langswapening van de palen moet tot een diepte in het beton worden verzonken 30-40 cm,
f) de afstand van de paal tot de zijrand van de fundering moet zijn: 30-40 cm.

tmpf487-1Versterking van een voet ondersteund op palen.

De versteviging van een fundering op basis van palen is weergegeven in bovenstaande tekening, terwijl de fundering met twee rijen stapels in de onderstaande figuur.

tmpfab7-1Versterking van een voet die wordt ondersteund door palen die in twee rijen zijn gerangschikt.