Łatwiejsze połączenia na czop

Montaż połączenia na pióro (czop) i wpust będzie łatwiejszy, gdy oba elementy sfazujemy na krawędziach. Wtedy łatwo wsuniemy czop nawet posmarowany klejem w gniazdo i dokładnie spasujemy połączenie. Doskonałym ułatwieniem może być to w przypadku łączenia elementów w konstrukcjach krzesła, gdzie występuje kilka tego typu połączeń, które trzeba skleić jednocześnie. Tego typu sfazowania nie obniżą wytrzymałości całego połączenia czopowego i są również niewidoczne po montażu.