Kontrola ciągu

W wielu naszych mieszkaniach występuje wentylacja grawitacyjna, a w niektórych również kanały spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń opalanych gazem np. piecyków kąpielowych. Aby sprawdzić drożność tych kanałów, do kratek osłaniających kanały przytykamy płonącą zapałkę lub płomień zapalniczki. Przy sprawnym, niezatkanym kanale płomień wyraźnie odchyli się do wnętrza kratki na skutek ciągu powietrza, a przy bardzo silnym ciągu nawet zgaśnie. Przy braku ciągu płomień nie będzie się odchylał.