Wzmocnienie koloru spoiny

Aby uzyskać intensywny i pełny kolor zaprawy spoinującej ceramiczne płytki podłogowe, po wypełnieniu spoin masą należy dodatkowo ją jeszcze posypać suchą mieszanką. Po posypaniu pozostawiamy spoinę do całkowitego stwardnienia zaprawy spoinującej, a następnie nadmiar suchej zaprawy zmiatamy miękką szczotką i przecieramy lekko spoinę wilgotną szmatką.