Murki murowane

Murki ogrodowe murowane wykonuje się z kamieni łączonych zaprawą cementową lub wapienną. Dzięki zastosowaniu zapraw uzyskuje się większą wytrzymałość i trwałość, dlatego też murki te mogą odgrywać rolę ścian oporowych. Wbudowywane kamienie mogą mieć postać nie obrobionych lub obrobionych bloków z powierzchniami wspornymi lub bez oraz z powierzchniami tworzącymi elewację. Mogą to iięc być bloki w kształcie prostopadłościanu, nieregularne i nie obrobione kamienie łamane lub przepołowione okrągłe kamienie pochodzenia polodowcowego.

Do budowania murków murowanych nie powinno się natomiast używać zwykłej cegły oraz kamieni o podobnej nasiąkliwości, ponieważ grozi to kruszeniem się murka w czasie mrozów. Podczas budowania murków murowanych obowiązuje również zasada takiego układania kamieni, aby zapewnić dobre wzajemne ich powiązanie. W tworzeniu elewacji należy uwzględniać wielkości i proporcje sąsiadujących ze sobą płaszczyzn.

Szczeliny (spoiny) między kamieniami w murku tworzą charakterystyczny rysunek, a zatem sposób ich wypełniania nie powinien być przypadkowy. Jeżeli murek wykonuje się z jasnego kamienia, spoiny powinny tworzyć ciemne linie. Można w tym celu używać zaprawy specjalnie przyciemnionej przez dodanie sadzy. Spoimy można wypełniać do płaszczyzny elewacji (spoiny płaskie), wykonywać je jako zagłębione (głębokie) lub wypukłe. Spoiny zagłębione wykonuje się najczęściej przez wydrapywanie świeżej zaprawy na głębokość 2-3 cm. Dzięki kontrastowi cienia wnętrza spoin z oświetloną powierzchnią murka uzyskuje się rysunek ciemnych, ostrych linii.

 spoiny-murkaRodzaje spoin stosowane w elewacjach murów: a) i b) zagłębione, c) płaskie, c) wypukłe.