Doświetlenie piwnicy

Doświetlenie piwnicy.

Nawet mało wysuniętą ponad ziemię ścianę piwniczną można zaopatrzyć w typowe okno. Wystarczy przy niej wykonać wykop, obmurować go, aby uzyskać dopływ światła, i w odpowiedni sposób, pamiętając o nadprożu, wykuć otwór pod okno. Dno wykopu, wykończone warstwą betonu powinno zapewniać dobry odpływ zbierającej się wody do drenażu opaskowego otaczającego ścianę piwniczną. Wierzch wykopu zabezpieczamy kratką stalową.