Budownictwo drewniane

Budownictwo drewniane jest najstarszym rodzajem budownictwa nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, które były zasobne w lasy i drewno budowlane. O szerokim użyciu drewna jako budulca w tych krajach zadecydowała nie tylko dostępność tego materiału, ale i wiele innych zalet, jakie wykazują budynki i ustroje drewniane. Podstawowymi zaletami są: szybkość wykonania, mala masa, łatwy transport, prostota prefabrykacji, ładny wygląd, korzystny współczynnik przenikania i akumulacji ciepła, korzystne cechy mechaniczno-wytrzymałościowe itp. Ponadto badania wykazały, że drewno nie wykazuje radioaktywności szkodliwej dla organizmu ludzi i zwierząt.

W ostatnich kilkudziesięciu latach coraz mniej wykonuje się budynków drewnianych. Podyktowane to jest głównie ograniczonymi zasobami drewna jako budulca, coraz większym zapotrzebowaniem na budownictwo trwałe ognioodporne, szerokim zastosowaniem drewna w elementach wykończeniowych budynku i przemyśle meblarskim.

Ze względu na sposób rozwiązania ustrojów konstrukcyjnych oraz ich wykonania, budownictwo drewniane można ogólnie podzielić na dwie grupy:

—    budownictwo tradycyjne oparte na rozwiązaniach ciesielskich,

—    budownictwo nowoczesne nazywane konstrukcjami inżynierskimi oparte na teoretycznych podstawach z zastosowaniem innych, niż ciesielskie, rodzajów połączeń.

W budynkach i konstrukcjach drewnianych wznoszonych do XX w. stosowano wyłącznie rozwiązania ciesielskie według obowiązujących powszechnie zasad ustalonych na podstawie doświadczeń zdobytych z realizacji ustrojów drewnianych na przestrzeni wielu wieków. Konstrukcje ciesielskie wykonywano z belek i krawędziaków o dużych przekrojach. Wymiary przekrojów zostały ustalone i są przekazywane przez cieśli z pokolenia na pokolenie. Do połączenia elementów konstrukcyjnych stosowano złącza ciesielskie, do których należą różnego rodzaju zamki, nakładki, wręby, czopy i gniazda. Jako łączniki stosowano dybie i kołki drewniane. Dopiero w XIX w. zaczęto stosować w złączach ciesielskich łączniki stalowe: sworznie, klamry, strzemiona i gwoździe.