Drewno

Drewno

Drewno jest surowcem uzyskanym ze ściętego drzewa. Z drewna można uzyskać: okrąglaki, połowizny (płazy), ćwiartki, krawędziaki, bale, deski, łaty, listwy i żerdzie wyrabiane z pni drzew kilkunastoletnich.

Najszersze zastosowanie w budownictwie mają drzewa iglaste: sosna, świerk i jodła.

Drewno wyrobione z różnych drzew, a nawet z różnych części pnia odznacza się odmiennymi cechami technicznymi. Na wytrzymałość drewna mają wpływ: gatunek i rodzaj drewna, wilgotność, wady drewna itp.

Największą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie wykazuje drewno wtedy, gdy siła działa wzdłuż włókien. Wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien wynosi ok. 16-26 MPa, a na rozciąganie ok. 8-24 MPa. Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien wynosi 2-7% wytrzymałości wzdłuż włókien.

Do wad drewna zalicza się sęki, rdzeń mimośrodowy, skręt włókien, pęknięcia i zbieżność pnia. Elementy drewniane z sękami o wielkości 1/3 szerokości boku wykazują wytrzymałość o ok. 30-40% niższą od elementów bezsęcznych.

Drewno stosuje się w budownictwie tymczasowym letniskowym i mieszkaniowym. W budownictwie mieszkaniowym indywidualnym z drewna wykonuje się więźby dachowe, stolarkę, schody.

Duże ilości drewna zużywa się na konstrukcję rusztowań i deskowań przy robotach betonowych.