ABC developera – budownictwo

Developer oznacza budownictwo. To niemal synonim.

Budownictwo jest dziedziną działalności człowieka. Dziedziną związaną ze wznoszeniem obiektów natury budowlanej. Podlega dziedzinie nauki, którą jest inżynieria lądowa. Jest to także ważna gałąź wiedzy praktycznej. Dotyczy wówczas technik stosowanych przy budowaniu. Główne zadanie budownictwa to po pierwsze wznoszenie obiektów budowlanych nowych. Budownictwo zajmuje się również, to po drugie, przebudowami, odbudowami, działaniami modernizacyjnymi i konserwacjami obiektów już istniejących.

W przypadkach koniecznych budownictwo zawiera także rozbiórki obiektów, które na przykład nie spełniają wymagań technicznych (na przykład bezpieczeństwa) lub są inne powody, przez które budynki muszą zostać usunięte z zajmowanego miejsca (na przykład plan wybudowania innego obiektu na tym samym terenie). Budowa jest więc wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudową, rozbudową i nadbudową.

Zbiór podstawowych zasad realizacji budów jest unormowany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332). Określa on całe postępowanie konieczne, by poprzedzić budowę, czy też zasady jej realizacji i postępowania po zakończeniu budowy, normując działalności w tym zakresie.