Elementy więźby dachowej

Elementy więźby dachowej:

•    Krokwie – Belki biegnące równolegle do kierunku nachylenia połaci dachowej i dźwigające obciążenie z połaci; opierają się na ścianach zewnętrznych i (w miarę potrzeby) na płatwiach.

•    Płatwie – Belki poziome biegnące równolegle do kalenicy dachu, stanowiące podpory dla krokwi, oparte na słupkach.

•    Murłaty – Belki poziome leżące na murze (za ich pośrednictwem opiera się krokwie na ścianach murowanych lub betonowych).

•    Słupki – Elementy pionowe przenoszące obciążenie od płatwi na strop.

•    Łaty – Elementy pomocnicze, stanowiące część rusztu służącego do zamocowania pokrycia dachowego lub deskowania pod pokrycie; przybija się je do kontrłat lub bezpośrednio do krokwi, prostopadle do nich, a równolegle do okapu.

•    Kontrłaty – Elementy pomocnicze, tworzące szczelinę wentylacyjną pod pokryciem dachowym.