Nachylenie dachu oraz rodzaje konstrukcji wsporczej pokrycia

Nachylenie dachu oraz rodzaje konstrukcji wsporczej pokrycia

Zgodnie z zaleceniem ITB płyty faliste bitumiczne mogą być stosowane do wykonywania pokryć dachów o pochyleniu nie niniejszym niż 20° (44%). W zależności od kąta nachylenia dachu należy zastosować właściwą konstrukcję podłoża w celu odpowiedniego podparcia płyt falistych pokrycia dachowego.

Dla mniejszych pochyleń połaci dachu jako podkład pod pokrycie należy używać deskowania pełnego łub wodoodpornych płyt drewnopochodnych albo sklejki. W przypadku większego pochylenia tych połaci podkład pod pokrycie stanowią laty drewniane rozstawione co 45 lub 60 cm na krokwiach dachowych. Natomiast połączenia płyt w szwach równoległych do okapu powinny mieć zakład o szerokości min. 17 cm, a połączenia płyt w szwach prostopadłych do okapu wykonuje się na jedną falę. Wymiary przekroju lat pod pokrycie zależą od rozstawu krokwi. Z praktyki wynika, że przy rozstawie krokwi do 100 cm przekrój łat powinien wynosić 4×6 cm, a dla rozstawni krokwi od 100 do 125 cm wynosi on 6×6 cm. Dla większych rozstawów potrzebny przekrój łat należy dobrać według obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.