Pokrycia dachów skośnych

tmp43f8-1Wpływ układu łat na głównej połaci i mocowanych na łatach pasów dachówek na rozwiązanie uskoku połaci dachowej i wejścia lukarny w połać dachu.

Rodzaj pokrycia dachowego bardzo rzadko uwzględnia się w projektach, pomimo, że kształty dachów są często bardzo skomplikowane i zawierają wiele płaszczyzn w różnej formie geometrycznej. Skomplikowane połacie przy braku wymiarowego dopasowania ich do konkretnego produktu mogą być źródłem problemów wykonawczych – zastosowanie konkretnego rodzaju pokrycia o wymiarach nie uwzględnionych w projekcie wymaga korekty rozwiązań projektowych, a w szczególności korekty wymiarów połaci dachowych.

Prawidłowe rozplanowanie wybranego modelu dachówki zależy od kształtu dachu. Od typu dachówki i jej wymiarów zależy rozstaw łat. Z kolei wielokrotność rozstawu łat jest wielkością określającą długości krycia danej dachówki. Jeżeli na dachu występują takie elementy jak lukarny, uskoki połaci, itp. to ich wymiary powinny uwzględniać wymiar będący wielokrotnością rozstawu łat – poszczególne rzędy dachówek na stykających się połaciach powinny znajdować się na jednym poziomie.