Zrębowa konstrukcja masywnych ścian łączonych na “przekładkę z klinami”

tmp30e2-1Zrębowa konstrukcja masywnych ścian łączonych na “przekładkę z klinami” (zwana „węgłem podhalańskim”) – widok perspektywiczny narożnika.

Tradycyjna konstrukcja zrębowa zwana “węgłem podhalańskim” polega na łączeniu na przekładkę z klinami. Kliny pełnią rolę uszczelnienia przeciw przewiewaniu ściany przez wiatr oraz wzmocnienia połączenia ścian w narożniku. Jest to konstrukcja tworząca nierozerwalną całość – tzw. pakę, która może stać nawet bez fundamentów. Stare domy góralskie za cały fundament miały cztery głazy w narożnikach, a reszta ścian była podbudowana jedynie kamieniami z gliną, dla uniemożliwienia przewiewania podłóg.
Płazy tworzące ścianę są profilowane od zewnętrznej strony prostym ścięciem krawędzi, podkreślającym poziomy układ elementów konstrukcyjnych.
Charakterystycznym elementem ściany “podhalańskiej” są wystające poza narożnik tzw. ostatki płazów, które uwypuklają drewnianą architekturę ścian.

tmp30e2-2Zrębowa konstrukcja masywnych ścian łączonych na „przekładkę z klinami” (zwana “węgłem podhalańskim”):
a)    widok płazów z “klinami” od wnętrza
b)    geometryczne zasady wyznaczania złącza – widoki płazów łączonych w narożniku.