Drewniana konstrukcja szkieletowa z płytkim fundamentem płytowym

tmp995c-2Przyziemie budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej z płytkim fundamentem płytowym.

Płytkie posadowienie budynku szkieletowego możliwe jest na gruntach piaszczystych, niewysadzinowych, dobrze przepuszczających wodę. W budynku tego typu żelbetowa płyta podłogowa tworzy z ławami fundamentowymi monolityczną całość . Dzięki płytkim wykopom, ograniczonym praktycznie do zdjęcia wierzchniej warstwy humusu, jest to rozwiązanie tanie i szybkie w wykonawstwie. Ławy fundamentowe wylewane są w szalunku traconym z płyt z polistyrenu ekstrudowanego, który podczas eksploatacji pełni rolę termoizolacji. Płyta podłogowa nie przenosi takich obciążeń jak ławy, w związku z tym może być izolowana hydrofobizowaną wełną mineralną do stosowania w styku z gruntem. Izolacja przeciwwodna z dwóch warstw papy bitumicznej zakładana jest na całej powierzchni płyty i ław fundamentowych.

Płytki fundament płytowy budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej.

tmp995c-1