Drewniana konstrukcja szkieletowa z podłogą na gruncie

tmpf9bd-2Przyziemie budynku o drewnianej konstrukcji szkieletowej z podłogą na gruncie.

W budynku szkieletowym z podłogą na gruncie, płyta podłogowa wylewana jest z chudego betonu pomiędzy wykonane wcześniej ściany fundamentowe.

Szerokość oparcia ściany fundamentowej uzależniona jest od nośności gruntu i przenoszonych obciążeń. Warstwa podsypki piaskowej powinna być na tyle wysoka, aby wierzch płyty podłogowej znajdował się około 30 cm nad terenem. Izolacja przeciwwodna płyty podłogowej powinna być wykonana z dwóch warstw papy bitumicznej, rozłożonej na całej powierzchni budynku z wywinięciem na ściany fundamentowe Na styku płyty podłogowej i ścian fundamentowych zalecane jest wykonanie tzw. fałdy kompensacyjnej, zapobiegającej ścinaniu izolacji przeciwwodnej przez płytę podłogi osiadającą niezależnie od ścian fundamentowych.

Budynek o drewnianej konstrukcji szkieletowej z osłonową ścianą klinkierową i podłogą na gruncie.

tmpf9bd-1