Stropodach zielony

Stropodach zielony jest przekryciem, którego wierzchnia warstwa jest warstwą wegetacyjną pokrytą roślinnością. Stanowi on skomplikowany system złożony z wielu warstw, których zadaniem jest ochrona stropu przed wodą i stratami ciepła, gospodarowanie wodą i dostarczenie roślinom składników odżywczych. Stosowany jest na dachach o małym spadku (od 2%), rzadko na bardziej pochyłych (o maksymalnym kącie pochylenia ok. 30%).

Układ warstw zielonego dachu:
•    Warstwa roślinna (wegetacyjna) to humus przemieszany z materiałami pochodzenia mineralnego np. keramzytem lub żwirem rzecznym. Grubość warstwy wegetacyjnej zależy od grubości systemu korzeniowego roślin.

Przykładowe grubości warstwy wegetacyjnej:
o    mchy i trawy-min. 6-10 cm
o    byliny: 15-25 cm
o    kwiaty: 20-30 cm
o    krzewy o wysokości większej niż 80 cm: 30 – 50 cm
o    podłoże dla drzew projektuje się indywidualnie.

•    Warstwa filtracyjna – Powinna być przenikalna dla korzeni roślin, zapobiegać zanieczyszczeniu warstwy drenującej i zapewniać dużą przepuszczalność wody. W tym celu stosuje się geowłókninę polipropylenową obojętną chemicznie i biologicznie, którą rozkłada się luźno, z zakładami 10 cm, na warstwie drenażowej.

•    Warstwa drenująca – Wykorzystywana jest do gromadzenia wody oraz umożliwia przenikanie rosnących korzeni roślin. Zapewnia stały i pełny odbiór wody z warstwy roślinnej, kierując ją do odpływów. Zaleca się stosowanie warstwy drenażowej na całej powierzchni dachu, również pod chodnikami płytowymi lub tarasami oraz pod nawierzchnie jezdne. Grubość warstwy drenażowej przyjmuje się zależnie od przyjętego rodzaju zazielenienia i wynosi:
o    dla zazielenienia ekstensywnego – od 6,0 do 9,0 cm
o    dla zazielenienia intensywnego-od 10,0 do 30,0 cm.

•    Warstwa ochronna – Stosowana jako dodatkowa ochrona pokrycia dachowego (izolacji przeciwwodnej) przed uszkodzeniami mechanicznymi i przerastaniem korzeni.

•    Termoizolacja – Najczęściej stosuje się polistyren ekstrudowany w układzie stropodachu odwróconego. W stropodachach o tradycyjnym układzie warstw zastosować można twardy styropian lub twardą hydrofobizowaną wełnę mineralną.

•    Hydroizolacja – Materiał, z którego jest wykonana musi charakteryzować się wodoodpornością, odpowiednią odpornością na ściskanie, odpornością na środki chemiczne (nawozy) oraz na pleśnie i grzyby. Najczęściej stosowane są papy termozgrzewalne, folia EPDM, itp.