Nachylenie połaci dachowych, czyli spadek dachu

Nachylenie połaci dachowych, czyli spadek dachu określa:

•    Wartość kąta nachylenia połaci dachu do poziomu – wyrażona w stopniach.

•    Stosunek wysokości połaci dachowej (h) do jej podstawy (a) wyrażony w ułamku dziesiętnym (h/a).

•    Stosunek wysokości połaci dachowej (h) do jej podstawy (a) wyrażony w procentach.

Jeżeli dach składa się z kilku płaszczyzn, to nachylenia połaci określać trzeba dla każdej z nich oddzielnie. Zalecane* nachylenia połaci dachowych w zależności od materiału pokryciowego kształtują się następująco:

o    potrójna papa asfaltowa………………………………………3° (5%)-11° (20%)

o podwójna papa asfaltowa ……………………………….11°(20%)-22°(40%)

o    blacha stalowa i aluminiowa trapezowa………………….powyżej 11° (20%)

o    blacha stalowa ocynkowana ……………………………….powyżej 17° (30%)

o    dachówka karpiówka podwójnie w łuskę ………….35° (70%)-50° (120%)

o    ceramiczna dachówka holenderska…………………39° (80%) -47° (110%)

o ceramiczna dachówka zakładkowa …………………..35° (70%) -42° (90%)

o    ceramiczna dachówka marsylska …………………….35° (70%)-42° (90%).

W pozostałych technologiach należy stosować się do zaleceń producenta.