Ograniczenia w stosowaniu systemów ściennych z gipsu:

tmpc14-1Rozwiązanie otworu okiennego w ścianie z systemowych elementów gipsowo-styropianowych.

Ograniczenia w stosowaniu systemów ściennych z gipsu:
•    Z powodu niskiej wytrzymałości z gipsu budować można budynki do wysokości 3-4 kondygnacji. Ścienne systemy gipsowe stosuje się przede wszystkim w budynkach jednorodzinnych oraz takich, w których nie ma wysokich wymagań akustycznych (np. z gipsu nie można budować jednowarstwowych ścian oddzielających mieszkania).
•    Gipsu nie wolno stosować w pomieszczeniach mokrych (pralnie, kabiny prysznicowe, sauny) bez odpowiedniego zabezpieczenia przed wodą.
•    Ściany z pustaków gipsowych wykonuje się na ścianach fundamentowych wyprowadzonych ponad teren na wysokość 50 cm, z założoną poziomą izolacją przeciwwilgociową. Ściany fundamentowe i ściany piwnic muszą być wykonane z innych materiałów, np. z betonu, cegły, itp.
•    W rozwiązaniach budowlanych uwzględniać trzeba korozyjne oddziaływanie gipsu na elementy stalowe, które należy zabezpieczyć dodatkową powłoką malarską.
•    Ze względu na dużą higroskopijność gipsu zalecane jest osłonięcie ścian z pustaków gipsowych szerokimi okapami dachowymi. Powierzchnie ścian zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych zabezpiecza się za pomocą 2% roztworu wodnego Ahydrosilu-K co powoduje, że ściana nie wchłania wilgoci z zewnątrz, a łatwo przepuszcza parę wodną od strony pomieszczeń. Do wykończenia elewacji stosuje się tynki z zapraw krzemowo-organicznych oraz farby hydrofobowe.