Rozwiązanie otworu okiennego w ścianie z kształtek styropianowych

tmpc326-1Rozwiązanie otworu okiennego w ścianie z kształtek styropianowych pełniących rolę szalunku traconego.

Ściany budowane w systemie izolacyjno-szalunkowych kształtek styropianowych mają grubość 25, 30, 40 lub 45 cm. We wszystkich przypadkach grubość rdzenia betonowego wynosi 15 cm. W fazie budowy elementy ścienne stanowią deskowanie dla betonu, a po jego związaniu dwustronną izolację cieplną. Tworzona jest w ten sposób skrzynia betonowa o dużej sztywności, co ma szczególne znaczenie w przypadku gruntów słabych lub w rejonach eksploatacji górniczej.

Na system budowlany z kształtek styropianowych składa się szeroki wachlarz elementów, które umożliwiają dowolne kształtowanie ścian i zapewniają ciągłość izolacji termicznej ściany eliminując występowanie mostków termicznych.

System można również wykorzystać do budowy ścian piwnic i ścian fundamentowych. W takim przypadku, tak samo jak w technologiach tradycyjnych, należy wykonać poziomą i pionową izolację przeciwwodną.