Informacje techniczne o podłogach parkietowych

Dla uniknięcia nietrafnych planowań i niewnikających z tego szkód budowlanych fachowe wykonanie podłóg parkietowych wymaga pewnych wstępnych rozważań.

Przewodność elektryczna
Podłogi parkietowe dają z jednej strony, wskutek dobrego działania izolującego, ochronę przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych. Z drugiej strony nie izolują one tak mocno, aby nie mogło powstawać znaczące naładowanie elektrostatyczne.

Ekologiczne materiały budowlane
Oprócz konwencjonalnego parkietu, zakonserwowanego na gotowo, niektóre rynki budowlane oferują dzisiaj gotowy parkiet bez konserwacji. Również te wysokowartościowe drewniane wykładziny podłogowe nie muszą być szlifowane po ich ułożeniu. Majsterkowicz, uświadomiony ekologicznie, może sam przeprowadzić obróbkę powierzchniowo swojej podłogi woskiem lub biologicznym utwardzonym olejem.

Izolacja przeciwdźwiękowa
Wystarczającą ochronę przed przenoszeniem dźwięków i odgłosu kroków przez sufity pomieszczeń może zapewnić jedynie wykonanie odpowiednich materiałów izolacyjnych nad surowym stropem.
Lekkie stropy masywne wymagają tu w każdym wypadku płynącego ułożenia ciężkiego jastrychu (jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy). Dobre zabezpieczenie przed odgłosem kroków można osiągnąć również podłożami z suchych elementów jastrychowych lub suchymi nasypami. Jednakże z powodu niskiego ciężaru tego rodzaju konstrukcji wystarczającą izolację przed dźwiękiem mogą zapewnić jedynie ciężkie stropy (co najmniej 350 kg/m2).

Podłoże
Podłoże, na którym ma być ułożony parkiet, musi być twarde, płaskie i suche. W starych budowlach podłoża składają się często ze starych podłóg drewnianych oraz wykładzin tekstylnych lub z tworzyw sztucznych. Układanie następuje tutaj pływająco, podobnie jak na jastrychach cementowych, anhydrytowych i asfaltowych, na podkładkach wyrównujących o grubości 2-3 mm (papa filcowa, papa żeberkowana, papa korkowo-śrutowa itp.). W nowych budynkach na surowe stropy betonowe układa się pływające jastrychy mokre lub suche, względnie dolne konstrukcje z krawędziaków drewnianych. Nierówności w pomieszczeniach mieszkalnych normalnej wielkości można tolerować jeżeli różnica przy odległości punktów pomiarowych do 100 cm wynosi najwyżej 2 mm, a przy odległości punktów pomiarowych równej 4 m wynosi najwyżej 10 mm. W wypadku większych różnic podłoża muszg być wyrównane odpowiednimi środkami.

Izolacja cieplna
Podłogi parkietowe są równomiernie ciepłe dla stóp i izolujące cieplnie. Jednak szczególnie dolne i górne podłogi domu powinny być dodatkowo izolowane odpowiednimi materiałami izolacyjnymi. Posadzki pomieszczeń piwnicznych i niepodpiwniczonych pomieszczeń parterowych przed układaniem parkietu powinny być uszczelnione przed występującą wilgocią.