Wełna konfekcjonowana

Wełna konfekcjonowana jest jako:

•    Płyty – najczęściej stosowane są płyty sztywne, ze względu na stopień zagęszczenia włókien produkowane jako miękkie, półtwarde i twarde. Płyty produkowane są z linearnym lub z zaburzonym układem włókien i lamelowane.

•    Maty – prostokątne arkusze, warstwa wełny pokryta jest jedno- lub dwustronnie osnową (tektura, papier bitumiczny, druciana siatka). Stosowane do izolacji ścian i stropów oraz zbiorników, przewodów grzewczych i chłodniczych. Maty lamelowane mają pionowy układ włókien, co ułatwia układanie ich na powierzchniach cylindrycznych.

•    Otuliny – budowa podobna do mat, kształtki przeznaczone do izolacji instalacji grzewczych i chłodniczych.

•    Granulaty z wełny kamiennej lub szklanej o gęstości objętościowej w stanie luźnym 20-80 kg/m2 – izolacje luźne powinno stosować się wyłącznie wtedy, gdy nie można wykonać ocieplenia z wykorzystaniem wyrobów uformowanych.

Maty i pyty izolacyjne dostępne są z różnymi rodzajami pokryć (folia aluminiowa papier, welon szklany) i w wielu odmianach. Występując w postaci izolacji wypełniającej, obciążonej lub specjalnej pozwalają zaizolować budynek od piwnicy po dach, gwarantując zdrowy mikroklimat wnętrz, bezpieczeństwo pożarowe i ochronę przed hałasem.