Skośny dach zielony z odwróconym układem warstw

Skośny dach zielony z odwróconym układem warstw“Zielony” dach o spadku 20° z warstwą gleby dla niskiej roślinności trawiastej i skalnej
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny.

Skośny dach zielony z odwróconym układem warstw stanowi ciekawą odmianę ocieplenia połaci metodą wierzchnią, a więc ponad krokwiami i umożliwia efektowne wyeksponowanie więźby dachowej we wnętrzu. Odwrócony układ warstw przypomina rozpowszechnione rozwiązanie stosowane na stropodachach. Ponad pełnym deskowaniem wykonanym na krokwiach znajduje się warstwa hydroizolacyjna z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Na warstwie wodoszczelnej ułożone są płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego – materiału przeznaczonego do stosowania w bezpośrednim styku z gruntem, w warunkach trwałego zawilgocenia. Ponad termoizolacją znajduje się warstwa wegetacyjna dla roślin. W zielonych dachach skośnych, gdzie problemem jest regularne nawadnianie warstwy wegetacyjnej, jako roślinność stosuje się specjalnie dobrane zestawy rozchodników, mchów i ziół, odporne na ciężkie warunki i nie wymagające pielęgnacji.