Tonggording daken

tmpf3e2-1De dakspant met een klem-gording-structuur.

In de klauwgording truss worden de spanten ondersteund door horizontale gordingen op basis van palen. De palen kunnen verticaal staan, aan het liegen (aflopend naar de nok) of bok (schuin naar de dakrand). Ze worden met tussenpozen van volledige trossen geplaatst. Spanten en kolommen worden verstijfd in volledige spanten door ze aan beide zijden te bedekken met een tang. De gordingen buiten de pilaren rusten op zwaarden, die het spant in de lengterichting verstevigen.

Er zijn twee soorten trossen:

• Vol – wat geregeld 3 – 5 m, die bestaan ​​uit twee spanten, paar teken, gordingen en twee pilaren verstijfd met zwaarden.

• Indirect – bestaande uit twee spanten en ondersteunende gordingen.

De tang is verbonden met de palen met een volledig reciproque inkeping en een schroef met een diameter 16-18 mm, en met spanten op een halfstaartige staart en een houten plug of bout met een diameter 12 mm.