Barstende pijpen

Krakende muren en muren van gebouwen kunnen een aanzienlijke bedreiging vormen voor gebruikers en de hele constructie. Ze hebben altijd de juiste reparatie nodig. Voordien moet echter worden vastgesteld hoe snel het kraakproces verloopt. Hiertoe worden met gipspleister op meerdere plaatsen meerdere kleine glaspanelen op de zichtbare kras gelijmd. Als een scheur groter wordt, is het gemakkelijk om de grootte en snelheid van de scheuruitzetting te bepalen, omdat het glas een cake loslaat en eroverheen beweegt.