Odcinanie nadmiaru tapety

Tapetując mieszkanie przygotowuje się bryty o długości o 5-10 cm większej niż wynosi wysokość ściany. Po przyklejeniu brytu do ściany w dolnym narożu przy styku tapety z listwą cokołową przeciągamy nożyczkami tak, aby zagiąć tapetę przy listwie. Następnie lekko odrywamy dół tapety i nożyczkami obcinamy nadmiar wzdłuż linii zagięcia i dociskamy bryt do ściany.