Pękające rury

Pękające mury i ściany budynków mogą być istotnym zagrożeniem dla użytkowników i całości konstrukcji. Zawsze wymagają odpowiednich napraw. Wcześniej jednak trzeba stwierdzić jak szybko następuje proces pękania. W tym celu na widocznej rysie w kilku miejscach przykleja się zaprawą gipsową kilka małych szybek. Gdy rysa zacznie się powiększać łatwo będzie stwierdzić wielkość i szybkość poszerzania się pęknięcia, gdyż szybka ulegnie odklejeniu z jednego placka i przesunie się po nim.