Murki betonowe

Murki ogrodowe z betonu buduje się zwykle wtedy, gdy trudne jest uzyskanie kamienia naturalnego odpowiedniej jakości, kiedy tworzonemu murowi trzeba nadać dużą wytrzymałość oraz wówczas, gdy przewiduje się specjalny rodzaj okładziny. Murki betonowe wykonuje się z betonu żwirowego lub tłuczniowego dużej wytrzymałości. W celu zwiększenia wytrzymałości, murków większej wysokości stosuje się zbrojenie prętami stalowymi. Murki betonowe trzeba wykonywać w deskowaniach jednostronnych lub dwustronnych. Podczas układania betonu należy pamiętać o pozostawieniu otworów umożliwiających odpływ wody z warstwy drenującej oraz otworów ma rośliny, którymi można obsadzać ich powierzchnie. W miejscach projektowanych otworów najlepiej jest umieścić odpowiedniej wielkości kawałki styropianu, które po zdjęciu deskowania można łatwo usnąć.

Beton po rozdeskowaniu nie ma ma ogół estetycznej powierzchni, dlatego najczęściej stosuje się jej uszlachetnianie. Najpowszechniejsze sposoby uszlachetniania są następujące:
—    obróbka mechaniczna, jak np. groszkowanie, dłutowanie;
—    pokrywanie powierzchni specjalnie dobieranym kruszywem na zaprawie cementowej, z wymywaniem zaprawy po stwardnieniu;
—    układanie na powierzchni pokrytej zaprawą cementową sortowanego kruszywa naturalnego o grubych ziarnach;
—    układanie na zaprawie cementowej płyt z kamienia naturalnego lub sztucznego różnej grubości i kształtów;
—    stosowanie specjalnych deskowań umożliwiających formowanie powierzchni w rozmaity sposób.

Najbardziej estetyczne, ale jednocześnie najkosztowniejsze są okładziny o charakterze mozaikowym, w których układ płyt, ich rozmiary, proporcje, a nawet barwę i odcienie projektuje się bardzo szczegółowo, a następnie wykonuje dokładnie według rysunków roboczych.

Niekiedy marki z betonu układanego w deskowaniu można zastępować specjalnie produkowanymi prefabrykatami. Niskie murki z takich elementów mogą służyć do siedzenia.
Niektóre z prefabrykatów wykonuje się jako żelbetowe, i takie dzięki dużej wytrzymałości mogą pełnić rolę ścian oporowych. Powierzchnie prefabrykatów tworzące elewacje mogą być w różny sposób wykończone. Zaletą takich elementów jest łatwość ich ustawiania i wyeliminowanie pracochłonnych robót związanych z wykonywaniem deskowań i układaniem betonu. Budowanie ścian oporowych z elementów prefabrykowanych może być w dużym stopniu zmechanizowane.