Prawidłowe trasowanie

Większość prac w drewnie lub metalu wymaga trasowania wymiarów lub kształtów. Niezależnie od tego czy wykonujemy to ołówkiem stolarskim, rysikiem lub nawet ostrzem ostrego narzędzia konieczne jest prawidłowe prowadzenie tych narzędzi traserskich. Otóż ostrze lub grafit ołówka prowadzimy wzdłuż kątownika lub listwy drewnianej tak, aby ściśle przylegało do bocznej krawędzi. Prowadząc je w oddaleniu możemy wykreślić linię falistą.