Trasowanie widlic

W wielu konstrukcjach drewnianych występują połączenia widlicowe lub typu gniazdo-czop. Zarówno widlice, jak i same czopy wymagają bardzo dokładnego wytrasowania i oczywiście wycięcia. W przypadku większej liczby czopów lub widlic do trasowania warto sporządzić prosty wzornik z blachy o grubości 1 mm. Nasuwamy go na czoło łaty drewnianej lub krawędziaka i ołówkiem lub rysikiem zakreślamy linie wyznaczające identyczny kształt we wszystkich elementach. Jeżeli użyjemy blachy aluminiowej to wzornik można będzie łatwo wyciąć.