Sposoby wykonywania schodów w ogrodzie cz.2

Łatwiejsze w wykonaniu i trwalsze są schody, których stopnie tworzą zachodzące na siebie grube płyty lub bloki kamienne. Stopień schodów może tworzyć jeden lub kilka elementów, zależnie od szerokości biegu schodów. Powierzchnia płyt lub bloków powitana być gładko obrobiona od strony zewnętrznej. Elementy takie należy starać się łączyć nie w tej samej płaszczyźnie pionowej, lecz na zakład, dzięki czemu uzyskuje się wzmocnienie całego układu.

tmpf552-2Stopnie schodów z bloków kamiennych lub betonowych o przekroju 10 x 40 cm, łączonych na zakład: 1  — podsypka cementowo-piaskowa lub chudy beton, 2 — fundament betonowy.

 

tmpdd94-2Element betonowy umożliwiający budowanie schodów o różnych wymiarach stopni.

Bardzo wygodne jest stosowanie stopni prefabrykowanych, z których można budować schody o stopniach różnej, wysokości i szerokości.

Biegi schodów budowanych z krawężników i płyt oraz z dużych bloków układa się w wykopie o schodkowo ukształtowanym dnie, co zapobiega osuwaniu się całego układu po pochyłości gruntu. Schody takie buduje się zawsze od dołu ku górze. Płyty lub bloki układa się na podsypce piaskowej grubości 10—20 cm, zależnie od przepuszczalności podłoża, lub też na podsypce cementowo-piaskowej. Stabilizowanie piasku cementem dość skutecznie chroni podłoże schodów przed wypłukiwaniem.

Umacnianie brzegów tak zbudowanych biegów jest konieczne; umocnienie wykonuje się najczęściej z tego samego materiału co bieg.
Najtrwalsze, a jednocześnie dość łatwe w wykonaniu, są monolityczne schody betonowe. Wszystkie stopnie biegu takich schodów stanowią jedną całość, często wraz z policzkami.

 tmpb74e-2Monolityczne schody betonowe z okładziną 1 — część fundamentowa biegu monolitycznego, 2 — 10—15 cm podsypki z gruboziarnistego piasku lub żwiru, 3 — płyty z kamienia naturalnego grubości 4 – 5 cm układane na zaprawie cementowej, 4 — policzek z okładziną z takich samych płyt.