Sposoby wykonywania schodów w ogrodzie cz.3

Natomiast spoczniki rozdzielające biegi schodów monolitycznych nie powinny być nimi konstrukcyjnie związane, to znaczy między nawierzchnią każdego spocznika, a konstrukcją biegów powinna być zawsze szczelina dylatacyjna. Górna powierzchnia biegu monolitycznego jest uformowana w kształcie stopni, powierzchnia dolna zaś jest płaska, co mogłoby powodować osuwanie się biegu po dnie wykopu. Żeby temu zapobiec, najniższą część monolitu opiera się na fundamencie pionowym, który powinien być zagłębiony na 40-80 cm w gruncie, zależnie od jego przepuszczalności. Stopnie monolitycznego biegu betonowego mogą mieć różną powierzchnię. Pozostawienie surowego wygładzonego betonu nie jest zadowalające pod względem estetycznym, dlatego dość często na jego powierzchnię nakłada się cienką warstwę kruszywa na zaprawie cementowej, pokrywa się tę powierzchnię płytami z kamieni naturalnych lub z różnych kamieni sztucznych. Płyty takie układa się najczęściej z 1 – 2 -centymetrowym wysunięciem, dzięki czemu na stopniach tworzy się pożądany nawis. Płyty układa się na powierzchni betonu na zaprawie cementowej. Jeżeli schody są obudowane policzkami, to powinny one być także przykryte płytami z tego samego materiału.
Jeśli schody są budowane bez policzków, bardzo, ważne jest dobranie różnych roślin typu kobiercowego i zadarniającego, które będą tworzyć obudowę schodów. Odpowiednio dobrana zwarta niska roślinność podkreśla ogrodowy charakter schodów. Powierzchnia skarpy sąsiadująca z takimi schodami powinna być taili ukształtowana, żeby nie było możliwe spływanie wody ze skarpy na schody. Należy natomiast zapewnić swobodne spływanie wody ze stopni i spoczników na pobocza schodów. Jeżeli schody mają znaczne rozmiary i dużą powierzchnię, ilość spływającej wody może być bardzo duża, a wyprowadzenie jej na pobocze może powodować spłukiwanie gleby z powierzchni skarpy. W takich wypadkach konieczne jest zbudowanie na poboczach schodów specjalnych umocnionych rynien, odpowiednich studzienek zbiorczych lub ujęcie wody i wyprowadzenie jej przewodami podziemnymi do sieci kanalizacyjnej.

Jeżeli bieg schodów jest ustawiony pod pewnym kątem do kierunku spadku terenu, wówczas jego krawędź boczna od strony dolnej powitana być oparta na fundamencie sięgającym do dobrze ustabilizowanej warstwy gruntu.

Schody monolityczne można wykonywać na miejscu, przygotowując w tym celu odpowiednie deskowanie. Schody takie produkuje się również jatko prefabrykaty przeznaczone do układania na odpowiednio przygotowanym podłożu lub fundamencie, oo zależy od pochyłości terenu, jakości gruntu itp. Prefabrykaty takie mają zwykle kilka stopni o obrobionej i wykończonej powierzchni.

tmp2092-1tmp3361-1Projekt techniczno-roboczy schodów ogrodowych: a) plan sytuacyjny, b) przekrój przez bieg, c) przekrój przez spocznik