Sposoby wykonywania schodów w ogrodzie cz.1

Najprostszym sposobem wykonania schodów jest pionowe ustawienie desek, przepołowionych Okrąglaków, płyt lub krawężników, które tworzą pianowe ścianki stopnia i zapobiegają osuwaniu się gruntu. Deski i podobne elementy są utrzymywane w pozycji pianowej za pomocą wbitych. kołków, natomiast płyty łub krawężniki powitany być zakopane na pewną głębokość. Schody ze stopniami wykonanymi w opisany sposób mogą być ulepszone przez wysypanie powierzchni stopni kruszywem różnego rodzaju. Opisany typ schodów można budować tylko na gruntach dostatecznie przepuszczalnych. Na gruntach nieprzepuszczalnych łatwo mogą zostać zniszczone przez rozmywanie spływającą po nich wodą.

Zmaczanie lepsze i trwalsze są schody o stopniach umocnionych w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Najczęściej buduje się je z krawężników i płyt betonowych. Ustawione pionowo krawężniki tworzą przednóżki stopni, natomiast powierzchnię stopni stanowią płyty.

tmpf552-1Stopnie schodów wykonane z krawężników o wymiarach 6 x 30 x 75 cm i płyt betonowych 35 x 35 cm.

Tak wykonane schody są dość trwałe ale wadą ich jest znaczna nierówność stopni, duża liczba szczelin, w których mogą zasiedlać się chwasty, oraz niezbyt estetyczny wygląd.