Układanie klinkieru na gruncie

Warto wiedzieć przed przystąpieniem do układania
Na odpowiednio utwardzonym podłożu (tłuczeń oraz piasek) rozprowadza się warstwę drobnego żwiru stanowiącego podkład pod cegły klinkierowe. Wykonując np. taras, należy zacząć od przygotowania obramowania. Cegłę można układać na sztorc na warstwie zaprawy, zabezpieczając dodatkowo bok. Obramowanie wykonuje się z kilku rzędów klinkieru, ułożonego wzdłużnie i ewentualnie poprzecznie. Po wyrównaniu nawierzchni wewnątrz obramowania, przystępuje się do układania. Pracę należy zacząć od jednego z rogów. Duża łata kamieniarska ułatwia stałe kontrolowanie nawierzchni.
Trzeba pamiętać też o zachowaniu szczelin dookoła każdej cegły. Nawierzchnię układa się równomiernie wzdłuż przekątnej, pracując od strony kładzionego klinkieru. Szczeliny pomiędzy cegłami wypełnia się piaskiem. Jednak piasek stanowi dobre podłoże dla nasion wielu roślin ogrodowych, głównie trawy i chwastów, które chętnie zapuszczają w nim korzenie, stając się często utrapieniem dla mieszkańców. Można tego uniknąć, stosując zaprawę murarską, np. dwu komponentową mieszankę na bazie żywicy epoksydowej, którą rozprowadza się w stanie lekko wilgotnym.