Sadzawka w ogrodzie – w harmonii z otoczeniem

Przy zakładaniu sadzawki należy mieć na uwadze tak ważne elementy jak: odpowiednie ukształtowanie dna, wkomponowanie w otoczenie, umocnienie brzegów i uwzględnienie sposobu filtracji.

Nad wodą wypoczywa się najlepiej, nie tylko w upalne dni. Miarowy odgłos przepływającej wody i soczysta zieleń otaczająca mały akwen wodny działają kojąco na układ nerwowy. Osoby tęskniące za tego typu doznaniami mogą urzeczywistnić swoje marzenie przez założenie w ogrodzie oazy ciszy i zieleni, w połączeniu z mini strumykiem wpadającym do porośniętej roślinami sadzawki.

Duże oczko wodne prezentuje się zawsze bardzo okazale nawet  wtedy, gdy zostało wykonane w sztuczny sposób. Fakt ten nie przeszkadza jednak ani faunie, ani florze; powód jest oczywisty: woda jest ich naturalnym żywiołem i tam gdzie się ona pojawi, rozwija się również życie.

Kształt i obramowanie sadzawki

Na terenach dziewiczych sadzawki tworzą się samoistnie we wszelkich wgłębieniach i nierównościach terenu. W ogrodach trzeba stworzyć sztuczne warunki posługując się najnowszą techniką i sadząc starannie dobraną roślinność. Przy okazji można też realizować nieco bardziej skomplikowane pragnienia, np. budowę małej kaskady składającej się z kilku połączonych ze sobą zbiorników. Spływająca do sadzawki woda powoduje jej lepsze dotlenienie oraz zapewnia miły efekt akustyczny. Ze względu na szybkie nagrzewanie się wody należy wykonać odpowiednio głęboki wykop (co najmniej 1,20 m). Podłoże można ukształtować w dowolny sposób, pamiętając jedynie o usunięciu ostrych i twardych przedmiotów. Po ubiciu podłoża nakłada się warstwę piasku w celu zniwelowania nadmiernych nierówności. Piasek należy ubić ręcznie i wygładzić wszystkie nierówności oraz zaokrąglić brzegi – jeżeli podłoże ma kształt np. tarasu – aby folia dokładnie przylegała do nawierzchni. Bezpośrednio przed położeniem folii trzeba zmoczyć podłoże, aby piasek miał lepszą przyczepność i nie zsuwał się. Rozłożenie dużej płachty folii wbrew pozorom nie jest wcale łatwe. Najprościej jest umiejscowić złożony pas folii w środku niecki i rozwijać go równomiernie na obie strony. Jeżeli obrzeża sadzawki są wyłożone kamieniami, wtedy pod folię trzeba podłożyć grubszy materiał tekstylny, chroniący przed jej uszkodzeniem. Zaletą tarasowego ukształtowania dna niecki jest łatwość ułożenia kamieni i posadzenia roślinności. Folia nie jest zbyt estetyczna, dlatego należy ją przykryć starannie warstwą gliny, piasku, żwiru lub otoczaków. Jeżeli folię przysypiemy na brzegu piaskiem, wtedy istnieje niebezpieczeństwo zasysania wody. Można temu zapobiec przewijając folię poza obramowanie sadzawki i podciągając ją jeszcze kilka centymetrów do góry. Obszar ten można później osłonić kamieniami i roślinnością.

Ukształtowanie kamiennego obrzeża
Kamienie tworzące obramowanie sadzawki oraz małego wodospadu są układane na zaprawie (kaskadę również uszczelnia się folią). By nie uszkodzić folii ostrymi kamieniami i dużym ciężarem, zaleca się założenie podkładek z folii i pasów wykonanych z mocnej włókniny, do której dobrze przylega zaprawa murarska.