Stabilność nawierzchni brukowej

Czym wypełnić spoiny?
Chodzi o to, czy ma to być spoina wypełniona zaprawą czy piaskiem? Najczęściej wypełnia się spoiny nawierzchni brukowej piaskiem kwarcowym, który dociera w najdrobniejsze szczeliny. Po utwardzeniu nawierzchni wibratorem wypełnia się spoiny suchym piaskiem, aż po górną krawędź. Gdy spoiny są bardzo szerokie, wtedy można je wypełnić również grysem. Materiał wypełniający szczeliny zapewnia stateczność kamieni.
Jeżeli przestrzeń między kostką lub kształtką wypełniono piaskiem, wtedy może wyrastać z niej trawa lub chwasty, które można jednak łatwo wyplewić. Kto chce mieć idealną okładzinę, może wypełnić spoiny specjalną mrozoodporną zaprawą.

Jak zapewnić stabilność nawierzchni brukowej
Każda nawierzchnia brukowa wymaga wzmocnienia brzegów. Nie jest to konieczne w przypadku ścieżek ogrodowych, które są nieznacznie obciążone. Wtedy kostka brukowa może być oddzielona od trawnika jedynie żwirem lub nawet przylegać bezpośrednio do niego. W takim przypadku wystarcza jedynie betonowy pas fundamentu w miejscu zagrożonym usuwaniem się. Powierzchnie silniej obciążone, przede wszystkim dojazdy do garażu, należy obramować zabetonowanymi krawężnikami. Najpierw mocuje się krawężniki, a dopiero potem układa nawierzchnię brukową. W ten sposób całość jest stabilna.

Naprawa uszkodzonej nawierzchni
Jeżeli podłoże zostało wykonane w sposób niewłaściwy, wtedy dochodzi do nierównomiernego osiadania bruku. Nie każdy wykonawca przestrzega nakazu ubijania podłoża i warstwy nośnej. Skutkiem tego jest chybotliwa kostka i nierówna powierzchnia. Takie usterki grożą potknięciem się i psują efekt całości. Często nie wystarczy tylko wymiana pojedynczych kształtek. Wtedy trzeba poprawić podsypkę i ponownie położyć kostkę. Jeżeli usterki są znaczne lub powierzchnia bardzo nierówna, wtedy trzeba wykonać całą pracę jeszcze raz, a więc: usunąć poszczególne warstwy, utwardzić podłoże, nałożyć warstwę nośną i po jej ubiciu położyć cienką warstwę podsypki pod kostkę.