Folie hydroizolacyjne

Folie hydroizolacyjne – Folie budowlane stosuje się do hydroizolacji fundamentów, ścian oraz podłóg na gruncie. Przy wykonywaniu izolacji pionowych folie przykleja się do podłoża za pomocą lepików asfaltowych lub klejów. Folie stanowią nieprzepuszczalną membranę dla wody i pary wodnej, ale są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i przecięcia. Wymagają starannego przygotowania podłoża oraz usunięcia wszelkich ostrych krawędzi.

Do wykonania lekkiej izolacji przeciwwilgociowej można użyć płaskiej folii budowlanej z polichlorku winylu (PVC) lub polietylenu małej gęstości (LDPE) 0,2-2 mm.

Mineralne materiały izolacyjne to szczelne tynki i wyprawy wodoszczelne, wykonywane z zaprawy cementowej w stosunku 1:2 do 1:3 z piasku o drobnym uziarnieniu i dodatku w postaci środka uszczelniającego. Uelastyczniona, cienkowarstwowa, wodoszczelna zaprawa cementowa może być stosowana do uszczelnienia zewnętrznych części podziemia budynku przeciwko wodzie gruntowej bezciśnieniowej i na porowej, zarówno w starym jak i nowym budownictwie Zaprawa wodoszczelna może być również stosowana do wykonania poziomych izolacji odcinających i do uszczelnienia wewnętrznego ścian piwnicznych (typu wannowego). Cementowe zaprawy wodoszczelne nie wymagają gruntowania i mogą stanowić bezpośrednie podłoże do tynkowania i malowania.