Masy uszczelniające

Masy uszczelniające stosowane są do wypełniania szczelin i uszczelniania połączeń między różnymi materiałami. Niektóre z nich mają również własności klejące.

Silikony-w stanie nieutwardzonym stanowią mieszaninę polimerów siloksanowych ze środkami sieciującymi, wypełniaczami, pigmentami oraz dodatkami specjalnymi np. środkami grzybobójczymi. Po wyciśnięciu z opakowania mają konsystencję plastyczną którą można łatwo modelować. Potem silikon zaczyna twardnieć i po pewnym czasie staje się masą elastyczną. Podział silikonów ze względu na sposób utwardzania’

•    Octanowe (kwaśne) – odznaczają się bardzo dobrą przyczepnością do szkła, drewna i ceramiki szkliwionej, natomiast słabiej wiążą z tworzywami sztucznymi np. z PVC. Odczyn kwaśny powoduje gorszą przyczepność do tynków i betonu.

•    Neutralne (odczyn obojętny) – stosowane są do wypełniania spoin dylatacyjnych w betonie. Nie powodują korozji stali. Mają dobrą przyczepność do większości tworzyw sztucznych.

Ze względu na zastosowanie wyróżniamy silikony budowlane (do wypełniania szczelin w murze, tynku lub betonie oraz połączeń między murem a ościeżnicami drzwiowymi lub okiennymi), sanitarne (do uszczelniania obrzeży wanien, umywalek, brodzików i zlewozmywaków) oraz silikony do zastosowań specjalnych (klejenie luster, akwariów, itp.)

Inne masy i kity

•    Akrylowe – stosowane wewnątrz budynków, do wypełniania rys i pęknięć

•    Kauczukowe – stosowane głównie do uszczelnień obróbek blacharskich.

•    Poliuretanowe – przeznaczone do uszczelniania pęknięć i dylatacji.

•    Butylenowe – używane jako plastyczne kity szklarskie do okien, świetlików i spoinowania elewacji

•    Akrylowe – wykorzystywane do uszczelnień dekarskich i przyklejania papy “na zimno”.