Materiały izolacyjne wodochronne

Materiały izolacyjne wodochronne

Do izolacji przeciwwilgociowych stosuje się papy asfaltowe oraz materiały bitumiczne płynne.

Papy asfaltowe w zależności od użytych surowców dzielą się na: izolacyjne, podkładowe i do wierzchniego krycia. Papy asfaltowe otrzymuje się przez nasycenie tektury lub tkanin technicznych masą asfaltową.

Do robót izolacyjnych przeciwwilgociowych stosowane są również papy:

—    asfaltowa z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej (miedzianej),

—    asfaltowa z warstwą folii aluminiowej dwustronnie powlekana zmineralizowaną masą asfaltową,

—    asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych dwustronnie powlekana masą asfaltową i posypana ppsypką mineralną.

Papy na osnowie z folii aluminiowej używa się na górne warstwy pokryć dachowych oraz izolacje przeciwwilgociowe. Papy na osnowie z tkanin technicznych stosuje się do izolacji wodochronnych w budowlach narażonych na wstrząsy oraz tam, gdzie mogą wystąpić przemieszczenia lub spękania konstrukcji.

Do izolacji przeciwwilgociowych stosuje się emulsje asfaltowe, pasty, roztwory asfaltowe, lepiki i kity.