Jakość wykładzin dywanowych

Wśród wielu oferowanych dzisiaj w handlu wykładzin dywanowych o różnej jakości, zakresach przydatności, składzie materiałowym i dodatkowych własnościach, trudno jest nabywcy dokonać prawidłowego, a równocześnie jakościowo właściwego wyboru, Tutaj „Stempel dywanowy” Europejskiej Wspólnoty Dywanowej (ETG) oferuje pewną pomoc przy podjęciu decyzji. Trzydziestu znaczących europejskich producentów dywanów, zrzeszonych w ETG kładzie duży nacisk na obszerną i wiarygodną informację dla użytkownika. Z tego względu zalecają oni regularną kontrolę swoich wykładzin dywanowych Niemieckiemu Instytutowi Badawczemu Dywanów w Akwizgranie (Aachen). Kontrola tekstylnych wykładzin podłogowych obejmuje:
•    dotrzymanie przewidzianych norm jakościowych,
•    skład materiałowy warstwy użytecznej,
•    przydatność do poszczególnych zakresów zastosowania,
•    dodatkowe własności, jak np. przydatność na schody lub antystatyczność.

Aby do handlu wprowadzić wyroby możliwie ekologiczne dopuszcza się do kontroli tylko takie wykładziny dywanowe, które uprzednio uzyskały licencję „Wspólnoty ekologicznych wykładzin dywanowych” (GuT). Jeżeli wyrób sprosta ww. kontroli, zostaje mu udzielony stempel dywanowy, na którym atestat zostaje potwierdzony numerem kontrolnym ETG. Przy podaniu tego numeru kontrolnego ETG można zażgdać wyników kontroli z Niemieckiego Instytutu Badawczego Dywanów.

1. Oprócz numeru kontrolnego stempel dywanowy zawiera czterostopniowe skale, które podają wartości zużycia i komfortu danej wykładziny dywanowej. Ponadto zawiera on wiarygodne dane o zakresie przydatności, własnościach dodatkowych i zawartości surowców w warstwie użytkowej. Stempel dywanowy jest prawnie zastrzeżony. ETG może go udzielać tylko takim wyrobom, które uzyskały pozytywny wynik kontroli Niemieckiego Instytutu Badawczego Dywanów. Przy tym dotrzymywanie wymienionych warunków jest surowo przestrzegane, a niewłaściwe stosowanie stempla dywanowego jest prawnie ścigane.
Szczególnie pomocne przy wyborze właściwej wykładziny dywanowej sq skale podające wartości zużycia i komfortu.

Na podstawie tych skal można poznać charakterystykę danej wykładziny dywanowej.

Poniżej kilka przykładów:

2    Wykładzina dywanowa o wysokich wymaganiach komfortu, która równocześnie odpowiada normalnym warunkom zużycia w strefie mieszkaniowej o wyższych wymaganiach.

3    Ta wykładzina dywanowa zapewnia najwyższy komfort. Natomiast ma ona tylko niewielką wartość zużycia. Z tego względu nadaje się do pomieszczeń o niewielkim obciążeniu, np. w ekskluzywnych sypialniach.

4    Taka jakość kwalifikuje np. do znacznie obciążonych, wygodnych pokojów mieszkalnych.

5    Typowa jakość wykładziny dywanowej do specjalnie obciążonych stref, gdzie można zwracać mniej uwagi na komfort na rzecz funkcjonalności.

6    Ta wykładzina dywanowa łączy najwyższy komfort z nadzwyczajną odpornością na zużycie.

Zakresy zastosowania

Zakresy zastosowania wykładzin dywanowych sg oznaczone trzema ogólnie zrozumiałymi symbolami.

7    Wykładzin dywanowych o symbolu „strefa wypoczynku” nie zaleca się do pomieszczeń o dużym obciążeniu. Ich obróbka powierzchniowa jest na ogół miękka, mają one wielokrotnie pluszowe, głębokie runo.

8    Wykładziny dywanowe „dla strefy mieszkalnej” nadają się do średniego aż do znacznego obciążenia w pokojach mieszkalnych, dziecinnych, jak również do holów i sieni. Mają one z reguły wyższe runo i z tego powodu chodzenie po nich jest szczególnie przyjemne.

9    Symbol „strefa pracy” oznacza wykładziny dywanowe, które mogą sprostać najwyższym obciążeniom. Nadają się one do biura, holów wejściowych, restauracji i prawie nie ulegają zniszczeniu nawet wskutek trwałego obciążenia.

Dodatkowa przydatność

Oprócz symboli mówiących o zakresach zastosowania stempel dywanowy pokazuje specjalne, dodatkowe przydatności:

Odwzorowane symbole 10-14 oznaczają:

10    Ta wykładzina dywanowa nadaje się do pomieszczeń wilgotnych. Wskutek namoknięcia nie traci ona ani koloru, ani też kształtu i nie gnije.

11    Wykładzina dywanowa oznaczona tym symbolem może być układana na ogrzewaniu podłogowym. Jest ona tak wykonana, że tylko w niewielkim stopniu zatrzymuje ciepło.

12    Tej wykładzinie dywanowej niewiele szkody mogą wyrządzić kółka stolików do maszyn do pisania (rolki wg normy DIN 68131).

13    Na wykładzinach o symbolu „antystatyka” (Antistatik) nie występują wyładowania elektryczne. Do powyższego należy przykładać wielką wagę przy wykładaniu pomieszczeń wyposażonych w komputery lub terminale.

14    Nie każda wykładzina dywanowa nadaje się do układania na schodach. Wykładziny dywanowe o tym symbolu są jednocześnie elastyczne i dostatecznie mocne, aby dobrze sprostać szczególnemu obciążeniu.

15    Jest to stempel dywanowy ETG obowiązujący od 1985 r. Celem zwiększenia treści informacyjnej został on poszerzony o skalę wartości zużycia i komfortu.