Parkiet

Parkiet jest produkowany z różnych rodzajów twardego drewna, dostarczany w różniących się wymiarach i układany w różne wzory.

Zasadniczo należy przede wszystkim rozróżnić pomiędzy tradycyjnym parkietem i gotowym parkietem. Tradycyjny parkiet jest dostarczany i układany z pojedynczych klepek drewnianych, dokładniej z klepek, deszczułek i płytek. W gotowym parkiecie natomiast pojedyncze elementy drewniane są złączone wielkopowierzchniowo i gotowe do układania. Odnośnie trwałości, możliwości ukształtowania i wyglądu, przy prawidłowym ułożeniu nie można stwierdzić istotnych różnic pomiędzy obu rodzajami parkietu. Do fachowego ułożenia przez majsterkowicza nadają się jednakże lepiej elementy gotowego parkietu, niż tradycyjny parkiet klepkowy lub mozaikowy.

Parkiet tradycyjny
W parkiecie tradycyjnym należy rozróżnić parkiet klepkowy i mozaikowy.

Parkiet sztabkowy
Klepki parkietu są wyposażone wokół we wpusty, w które przy układaniu wsuwa się pióro (DIN 280 ark. 1). Natomiast deszczułki parkietowe (wg DIN 280 ark. 3) mają wpusty i wypusty.
Obydwie formy handlowe nadają się do układania przez naklejanie na różnych, nadających się do tego podłożach (jastrychy, stare podłogi drewniane, suche podłoża z płyt wiórowych itd.). Gotową ułożoną podłogę parkietową szlifuje się i poociąga powłoką konserwującą.

Parkiet sztabkowy można otrzymać w handlu w różnych znormalizowanych asortymentach, które dokładnie uwzględniają zarówno właściwości słojów drewna, jak również jego kolor i strukturę:

#    asortyment doskonały (E): wymagane sa powierzchnie bez sęków, pęknięć i bielastości – nie wykazujące znaczniejszych różnic struktury i barwy;

#    asortyment standardowy (S): w tym asortymencie sztabki parkietu muszą na powierzchni również być wolne od bielastości, moga jednakże mieć dobrze zrośnięte sęki o średnicy do 10 mm i wykazywać różnice barwy;

#    asortyment rustykalny (R): asortyment rustykalny technologicznie równowartościowy z obydwoma ww. asortymentami posiada podkreślone różnice barwy, ożywioną strukturę i sęki o  średnicy do 15 mm. Parkiet sztabkowy ma grubość 22 mm, szerokość pomiędzy 45 i 80 mm (stopniowanej co 5 mm) i długość 250 mm do 1000 mm (stopniowanej co 50 mm).

Różne wymiary umożliwiają bardzo różnorodne możliwości ukształtowania. Tradycyjnymi wzorami układania parkietu klepkowego: wzorzec podłogi statku, wzorzec szachownicowy i wzorzec jodełkowy.

Parkiet mozaikowy
Płytki parkietu mozaikowego są drobnymi sztabkami drewnianymi dokładnie obrobionymi pod kątem prostym i ostrokrawędziowe oraz szlifowanymi na wzdłużnych krawędziach, które zestawiane są w określonych jednostkach i układane w różnych wzorach. Klejone są one na jastrychy dokładnie płaskie i suche, a po ułożeniu na placu budowy sa maszynowo szlifowane i pociągnięte powłoką konserwującą.
Płytki parkietu mozaikowego mają grubość 8 mm, szerokość pomiędzy 20 i 25 mm i długość 120 do 165 mm. Asortyment – naturalny (N), pasmowy (G) i rustykalny (R) – są technologicznie równowartościowe i w wyglądzie odpowiadają mniej więcej asortymentom parkietu sztabkowego.
Parkiet mozaikowy jest układany we wzorze szachownicowym równolegle, lub diagonalnie do ściany.