Przygotowanie podłoży do układania podłogi

Fachowe układanie wykładzin dywanowych, PCV lub parkietu może odbywać się wyłącznie na podłożach suchych, równych, nie popękanych, o powierzchniach trwałych, gładkich i czystych.

Z tego względu przy wszystkich robotach związanych z układaniem, należy przestrzegać następujących punktów:

•    Jeżeli stosuje się jastrych cementowy, aby otrzymać właściwe podłoże, należy uwzględnić czas schnięcia tego jastrychu. Wynosi on, w zależności od temperatury pomieszczenia i zastosowanych dodatków od 6 do 10 tygodni. Przed tym czasem nie wolno w żadnym wypadku rozpoczynać układania wykładzin dywanowych, PCV lub parkietu. Jastrych anhydrytowy wymaga czasu schnięcia 1 do 2 tygodni; tylko w wypadku jastrychu asfaltowego odpada czas schnięcia, Przez użycie elementów suchego jastrychu można uniknąć długich czasów wyczekiwania.

•    Znaczne nierówności podłoża lub nieprawidłowe dopasowanie poziomu po-
wierzchni do sąsiednich podłóg mogą być wyrównane stosownymi, szybko twardniejącymi masami niwelacyjnymi (masami samopoziomującymi).

•    Zanieczyszczenia podłoża muszą być bez reszty usunięte. Resztki zaprawy na jastrychach usuwa się np. za pomocą młotka i przecinaka.

•    Płyty wiórowe (V 100, sklejane żywicą fenolową) powinny być pokryte wstępnym środkiem – neoprenem i w razie potrzeby przeszpachlowane. Szczeliny i miejsca złączy wkrętami można wypełnić odpowiednim kitem szpachlowym.

•    Pozostałości środków pielęgnujących na posadzkach kamiennych i jastrychach muszą być bez reszty usunięte przed całopowierzchniowym naklejaniem wykładzin dywanowych.

•    Stare, długorunowe wykładziny dywanowe nie są dobrym podłożem do ułożenia na nich tekstylnych wykładzin podłogowych lub PCV. Jedynie mocno przyklejone runa igłowe / filce i krótkorunowe wykładziny dywanowe mogą być akceptowane jako podkład przy zastosownaniu odpowiednich klejów lub środków przyczepnych.

•    Odporność na zużycie wykładziny dywanowej zwiększa się przez całopowierzchniowe przyklejenie wykładziny do podłoża.

•    Pęknięcia w jastrychu cementowym powinny być traktowane różnie w zależności od przyczyny ich powstawania. Drobne mogą one być zaszpachlowane po gruntownym ich oczyszczeniu. Masę szpachlową należy następnie ściśle wyrównać z powierzchnią.

•    Do szybkiego i niedrogiego zamknięcia pęknięć nadaje się również szybkoutwardzający się cement, który wprowadza się po prostu do pęknięć za pomocą szpachli.

•    Większe pęknięcia przebiegają często przez cały jastrych. W nowym budownictwie takie pęknięcia są błędem wykonawcy jastrychu. Przy renowacjach starych budowli najrozsądniej jest położyć nowy jastrych. Pęknięte jastrychy dają się jednakże ponownie silnie zwigzać klamrami naprawczymi i przez dodatkowe zalanie szczelin.

•    Szczeliny dylatacyjne, wynikające z konstrukcji nie powinny być pokrywane przyklejanymi wykładzinami dywanowymi lub PCV. Wykładziny powinny być w tych miejscach przecięte i pokryte rozszerzalnymi profilami.

•    Jastrychy cementowe pokrywa się przed ułożeniem wykładzin dywanowych lub PCV odpowiednimi, samopoziomującymi się masami wyrównawczymi. W ten sposób uzyskuje się mocną, gładką i niezbyt chłonna powierzchnię, która nadaje się do bezpośredniego przyjęcia wykładzin podłogowych. Przy nakładaniu tego rodzaju mas wyrównawczych należy się ściśle kierować instrukcją danego producenta.

Dobrze wymieszaną masę wyrównawczą wylewa się odcinkami, lekko pomaga kielnią w jej rozpływaniu się. Masa niweluje się samodzielnie i może po podanym czasie schnięcia być pokryta wykładziną dywanową lub PCV.

Fachowiec radzi
W wypadku bardzo nierównych lub popękanych jastrychów cementowych, wykonanie izolowanych elementów suchego jastrychu jest prostym, szybkim i niedrogim rozwiązaniem. Stary jastrych musi być przy tym starannie oczyszczony a następnie pokryty folią polietylenów. Układanie elementów suchego jastrychu odbywa się najlepiej w całości. Unika się w ten sposób przycinania i szczelin krzyżowych.