Zabudowa poddasza na ruszcie z profili drewnianych

tmp3712-1Montaż pojedynczej warstwy płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm lub 15 mm na łatach drewnianych.

Zabudowa poddasza na ruszcie z profili drewnianych.

W konstrukcji drewnianej ważne jest stosowanie materiału wysokiej jakości o jednakowym stopniu przesuszenia.

Opłytowanie skosów dachowych może być wykonane z warstwy pojedynczej płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm lub z podwójnej warstwy tych płyt. Grubość warstwy opłytowania ma wpływ na stopień odporności ogniowej zabudowy.

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być montowane prostopadle lub równolegle do kierunku łat drewnianych. Od kierunku mocowania płyt uzależniony jest rozstaw łat drewnianych, który powinien być dopasowany do szerokości płyt. Zagęszczenie rusztu wsporczego z łat drewnianych zwiększa odporność ogniową poszycia.

•    Przy opłytowaniu pojedynczą płytą 12,5 mm rozstaw łat powinien wynosić 40 cm (opłytowanie poziome równoległe do rusztu).

•    Przy opłytowaniu podwójną płytą 2 x 12,5 mm rozstaw łat powinien wynosić 60 cm (opłytowanie poziome równoległe do rusztu) i 75 cm (opłytowanie pionowe prostopadłe do rusztu), jednak dla uzyskania odporności ogniowej F1 rozstaw łat należy zagęścić do 40 cm.

Zalecany przekrój łat drewnianych zależny jest od grubości opłytowania i rozstawu krokwi dachowych, do których mocowany jest ruszt:

– 50 x 30 mm – opłytowanie pojedyncze, rozstaw krokwi co 85 cm,
– 60 x 50 mm – opłytowanie pojedyncze, rozstaw krokwi co 120 cm,
– 60 x 40 mm – opłytowanie podwójne, rozstaw krokwi co 85 cm,
– 60 x 50 mm – opłytowanie podwójne, rozstaw krokwi co 100 cm.

tmp3712-2Montaż pojedynczej warstwy płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na łatach drewnianych z widoczną konstrukcją więźby dachowej.