System kolorów naturalnych NCS

System kolorów NCS (Natural Colour System) opracowano przed wielu laty w Skandynawskim Instytucie Barwy w Sztokholmie dla Szwedzkiego Instytutu Normalizacji. W Polsce system ten jest znany od kilku lat i – tak jak w innych krajach – zdobywa coraz większe uznanie.
Opiera się on na naturalnym postrzeganiu kolorów przez oko człowieka. Jako czyste człowiek odbiera sześć kolorów: biały, czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. To są kolory elementarne. Wszelkie pozostałe łączy zróżnicowany stopień podobieństwa do nich.
Uwzględniając związki pomiędzy barwami żółtą, czerwoną, niebieską i zieloną a barwami białą i czarną stworzono trójwymiarowy model definiujący postrzeganie każdej barwy, tzw. bryłę barw. Każdy kolor jest w niej określony przez położenie wobec wszystkich innych.
W podstawowym zestawie systemu zdefiniowano 1750 kolorów. Nie oznacza to jednak zamknięcia go, gdyż możliwe jest stworzenie każdego innego koloru. Projektantom, inwestorom i wykonawcom system ułatwia jednoznaczne określenie barw oraz umożliwia dokładne odtworzenie wybranego odcienia.
Na podstawie systemu NCS został stworzony system dobierania kolorów Beckers Vision. Jego podstawę stanowią farby bazowe, do których dodaje się 14 tzw. kolorantów. Według niego działają mieszalniki z dozownikiem Midi. W urządzenie takie jest wyposażony każdy duży sklep z wyrobami firmy Alcro-Beckers. Można w nim otrzymać farbę dowolnego koloru, na podstawie przyniesionego wzorca lub wzornika barw.
Proporcje barwników, potrzebnych by uzyskać barwę określoną w systemie NCS, ustala specjalny program komputerowy. Dawkuje je dozownik, a następnie puszka z farbą trafia do urządzenia miksującego, w którym następuje bardzo dokładne wymieszanie całości.
Zestawy te zapewniają pełną powtarzalność koloru.
W urządzeniu Midi można uzyskać kilka tysięcy kolorów. W innym prostym urządzeniu, półautomatycznym Mini, można ich uzyskać dwa tysiące.